«Το Εργαστήριο Διόρθωσης-Επιμέλειας κειμένων του ΙΑΝΟΥ» του Δημήτρη Θάνα
«Το Εργαστήριο Διόρθωσης-Επιμέλειας κειμένων του ΙΑΝΟΥ» του Δημήτρη Θάνα

«Το Εργαστήριο Διόρθωσης-Επιμέλειας κειμένων του ΙΑΝΟΥ» του Δημήτρη Θάνα

Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να διασαφηνίσω ότι το Εργαστήριο Διόρθωσης-Επιμέλειας κειμένων πραγματοποιείται στο πλαίσιο των «Εργαστηρίων Βιβλίου» στον IANO και φέτος συμπληρώνει 12 συνεχόμενα έτη δραστηριότητας. Από το 2006, όταν ουσιαστικά το συγκρότησα στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (από τον Ιανουάριο του 2013, οπότε το ΕΚΕΒΙ ανέστειλε τη λειτουργία του, το Εργαστήριο Διόρθωσης-Επιμέλειας κειμένων συνεχίζεται υπό τη φιλόξενη στέγη της Αλυσίδας Πολιτισμού IANOS), πρόκρινα ότι, εφόσον στόχευε στην επαγγελματική κατάρτιση των ενδιαφερομένων, όφειλε ο χαρακτήρας του να μετασχηματιστεί από ένα «θεωρητικό» σεμινάριο σε Εργαστήριο, προκειμένου να είναι εφικτή η άρτια προετοιμασία μελλοντικών επαγγελματιών. Ας σημειωθεί ότι τα επαγγέλματα του διορθωτή και του επιμελητή είναι από τα ελάχιστα στα οποία δεν προσφέρεται καμία εκπαίδευση από πουθενά – πλην κάποιων σεμιναρίων, όπου το Εργαστήριό μας με τη συνεχή πολύχρονη παρουσία του υπήρξε και συνεχίζει να είναι πρωτοπόρο. Ήταν επιβεβλημένο, δηλαδή, να καλυφθεί μέσω της τεχνογνωσίας της διόρθωσης και της επιμέλειας κειμένων η σε βάθος θεωρητική κατάρτιση, αλλά ταυτόχρονα να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν την ανάλογη εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις των συγκεκριμένων επαγγελμάτων.

Στη σημερινή εκδοτική πραγματικότητα η ύπαρξη του διορθωτή και του επιμελητή κειμένων σχετίζεται με την έκδοση και τη δημοσιοποίηση κειμένων (όποιου είδους: λογοτεχνικά, θεωρητικά, δημοσιογραφικά κ.ά. – μεταφρασμένα ή μη, είτε στον χώρο του βιβλίου, είτε και σε κάθε έντυπο γενικότερα ή σε ηλεκτρονικό μέσο) και θεωρείται αυτονόητη – ύπαρξη η οποία είναι συνυφασμένη με τη διαδρομή του βιβλίου τουλάχιστον από την εμφάνιση της τυπογραφίας. Ωστόσο, τα επαγγέλματα του διορθωτή και του επιμελητή, μάλλον παραγνωρισμένα και στις παρυφές της εκδοτικής παραγωγής, πολλές φορές ασκούνται από κάθε παρατυχόντα χωρίς συγκεκριμένα γνωστικά εφόδια και εμπειρία, με όχι πάντοτε ιδιαίτερη επιτυχία.

Οι απαιτήσεις για την αρτιότητα των κειμένων σε επίπεδο διόρθωσης-επιμέλειας επιβάλλουν την ανάδειξη και προσέγγιση γνωστικών πεδίων που δεν σχετίζονται μόνο με τη γραμματική και το συντακτικό ή με το «λάθος» και την «ορθή» χρήση της γλώσσας, αλλά αφορούν τα ειδικά προβλήματα που καλείται να επιλύσει ο διορθωτής-επιμελητής – αυτά που θα αποκαλούσαμε «μυστικά της δουλειάς». Η διόρθωση-επιμέλεια έχει τη δική της τεχνογνωσία η οποία ποικίλλει από κείμενο σε κείμενο, με αποτέλεσμα συχνά ο διορθωτής-επιμελητής να αντιμετωπίζει «κείμενα-σταυρόλεξα» που απαιτούν κατάλληλο χειρισμό. Η έλλειψη εξειδικευμένων εγχειριδίων (ακόμη και στις μέρες μας, όπου υπάρχει πληθώρα «οδηγών» τύπου: «Μάθε, παιδί μου, τα σωστά ελληνικά…») από όπου θα μπορούσαν να αντληθούν λύσεις, αλλά και η μη λεπτομερής και συστηματική καταγραφή αυτών των προβλημάτων, αναγκάζουν πολλές φορές τον διορθωτή-επιμελητή να αυθαιρετεί ή στην καλύτερη περίπτωση να στέκει με αμηχανία απέναντι στα ποικίλα ζητήματα που ανακύπτουν, με αποτέλεσμα τη μη συστηματοποίηση της διόρθωσης-επιμέλειας και τη σχετική ανυπαρξία επαγγελματιών διορθωτών-επιμελητών.

Δεδομένου ότι η επιμέλεια προϋποθέτει την άψογη διαχείριση της διόρθωσης κειμένων, έχω προκρίνει από τις απαρχές του Εργαστηρίου Διόρθωσης-Επιμέλειας κειμένων τον σχηματισμό δύο διακριτών μεταξύ τους κύκλων (εφόσον και τα δύο αυτά επαγγέλματα είναι διακριτά μεταξύ τους: έχουν διαφορετική τεχνογνωσία, μεθοδολογία, απαιτούν διαφορετική θεωρητική και πρακτική προσέγγιση-κατάρτιση): της διόρθωσης και της επιμέλειας, όπως επίσης δύο επιπέδων-τμημάτων ανά κύκλο: το θεωρητικό και το εργαστηριακό (τα μαθήματα σε κάθε επίπεδο-τμήμα είναι 10, διάρκειας 3 ωρών το καθένα). Επομένως, εφόσον κάθε επίπεδο-τμήμα καταλαμβάνει ένα εξάμηνο (άνοιξη-φθινόπωρο), για να ολοκληρώσει κάποιος το Εργαστήριο απαιτούνται δύο χρόνια. Στα θεωρητικά επίπεδα-τμήματα επιχειρείται η προσέγγιση, η ανάδειξη και η ανάπτυξη ζητημάτων που συνθέτουν τη διόρθωση ή την επιμέλεια και στα εργαστηριακά μέσω εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων και ασκήσεων δίνεται η δυνατότητα να αποκτηθεί η ζητούμενη εμπειρία. Επίσης, οι συμμετέχοντες λειτουργούν ως ομάδα και με την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών επιτυγχάνεται η εμβάθυνση και η κατανόηση πολύπλοκων θεμάτων διόρθωσης και επιμέλειας. Παράλληλα, όσοι συμμετέχουν έχουν την ευκαιρία μέσω εβδομαδιαίων ασκήσεων-κειμένων (αλλά και ασκήσεων που δίδονται μέσα στην αίθουσα) να ασχοληθούν με όλο το φάσμα των κειμένων, ώστε εκείνος που θα ολοκληρώσει και τους δύο κύκλους να έχει «αντιμετωπίσει» πληθώρα διαφορετικών κειμένων, κατακτώντας με αυτόν τον τρόπο επαγγελματική δεξιότητα.

Προκειμένου να αφομοιωθεί η θεωρία και να αποκτηθεί ικανή εμπειρία ώστε κάποιος να ψάξει με αξιώσεις και να βρει δουλειά στα σχετικά αντικείμενα, απαιτείται οπωσδήποτε ο αναγκαίος χρόνος. Θυμίζω πως ο διορθωτής-επιμελητής, κατά μία προσφιλή μου έκφραση, είναι «λύτης σταυρολέξων» και σε αυτά τα επαγγέλματα χρειάζεται πλήθος δεξιοτήτων, οι οποίες προφανώς απαιτούν ανάλογο –και επαρκή– χρόνο για να αποκτηθούν. Η όλη υψηλή, επαγγελματικού επιπέδου κατάρτιση και η συνακόλουθη εμπειρία, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, δεν θα ήταν δυνατόν να προσφερθούν σε 10 ή σε 20 μαθήματα-συναντήσεις – σε αυτή την εκδοχή μάλλον θα ήμασταν ασυνεπείς απέναντι στους συμμετέχοντες, καθώς και απέναντι σε αυτό που εξαρχής υποστηρίζουμε: Προσφέρουμε κατάρτιση και εμπειρία τέτοιου επιπέδου –προκειμένου οι μαθητές μας να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στην όποια επαγγελματική πρόκληση– μεταδίδοντας όχι κοινότοπες και σχετικά «εύκολες» γνώσεις τις οποίες κάποιος μπορεί κάλλιστα να βρει σε ένα βιβλίο γραμματικής ή συντακτικού, αλλά αυτά καθαυτά τα «μυστικά της δουλειάς».

Το Εργαστήριο Διόρθωσης-Επιμέλειας κειμένων στοχεύει στην όσο το δυνατόν πληρέστερη κατάρτιση των ενδιαφερομένων, απευθυνόμενο σε όσους έχουν μικρή ή και καθόλου εμπειρία(δεν παίζουν κανέναν ρόλο οι ήδη υπάρχουσες σπουδές, λ.χ. αν είναι σχετικές με τη φιλολογία) και θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη διόρθωση είτε στη συνέχεια με την επιμέλεια κειμένων. Κύριο στόχο του Εργαστηρίου, εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση, αποτελεί η απόκτηση εμπειρίας ώστε οι συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Στη σημερινή εκδοτική πραγματικότητα –αν και λόγω της οικονομικής κρίσης έχει μειωθεί η βιβλιοπαραγωγή, κάτι που προφανώς θα αντιστραφεί στο άμεσο μέλλον– τα επαγγέλματα του διορθωτή και του επιμελητή συνεχίζουν να παρουσιάζουν ζήτηση, οπότε προκύπτει η ανάγκη ύπαρξης επαγγελματιών με ολοκληρωμένη κατάρτιση, οι οποίοι να μην αντιμετωπίζουν την ενασχόλησή τους με τον χώρο του βιβλίου μόνο ως πηγή συμπληρωματικού εισοδήματος, αλλά να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια. Επίσης, εκτός από τον χώρο του βιβλίου ζήτηση των συγκεκριμένων επαγγελμάτων υπάρχει και στον χώρο των εντύπων γενικότερα (εφημερίδες, περιοδικά κλπ.) είτε των ηλεκτρονικών μέσων• ακόμη, συχνά πλέον οι συγγραφείς αποτείνονται σε επαγγελματία διορθωτή-επιμελητή προτού προβούν σε αυτοέκδοση ή προτού απευθυνθούν σε εκδοτικούς οίκους, προκειμένου το κείμενό τους να είναι άρτιο.

Στα χρόνια της λειτουργίας του, το Εργαστήριο Διόρθωσης-Επιμέλειας κειμένων, με την εξειδικευμένη στόχευσή του και την αποτελεσματική διδασκαλία, έχει συμβάλει σημαντικά προκειμένου πολλοί από τους συμμετέχοντες σε αυτό να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον εκδοτικό χώρο με ιδιαίτερη επιτυχία.

[Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών είτε με το κόστος, τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων, καθώς και για όποια πληροφορία σχετικά με τα εξ αποστάσεως (e-learning) μαθήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τοsite του IANOY (www.ianos.gr) ή να επικοινωνήσουν με τον κ. Σταμάτη Νικηταρά στο 210 32 17 929]dimitris thanas 2

 

Τα σχόλια σας

Κάντε το σχόλιό σας, με σύνδεση από το facebook ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας, στην παρακάτω φόρμα.

 


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
«Campo de fiori: μια πλατεία που φέρνει στη μνήμη τους Βοργίες» του Φάνη Κωστόπουλου

Εκείνο το καλοκαίρι, που έφυγα με έναν φίλο για διακοπές στη Ρώμη, πρέπει να ήμουν στο δεύτερο έτος της Φιλοσοφικής. Θυμάμαι εκείνη την εποχή με μεγάλη ευχαρίστηση. Και αυτό όχι μόνο γιατί είχα...

ΑΠΟΨΕΙΣ
«Οι μαθηματικοί κήποι της Νανάς Ησαΐα» της Ελένης Λαδιά

«Σου έχω πει ποτέ ότι αγαπώ τους μαθηματικούς κήπους;»αναρωτιέται σε έναν στίχο της, και εγώ πιστεύω πως δεν υπάρχει πιο εύστοχη παρατήρηση, πιο καθοριστική φράση που να χαρακτηρίζει ολόκληρη την...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Πτολεμαίων 4
(Πλατεία Προσκόπων)
11635 Αθήνα,
Τηλ.-fax: 210.7212307
info@diastixo.gr
ISSN: 2585-2485

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα για το βιβλίο και για τις τέχνες.

 

Το email σας:
 
     

Με την επίσκεψη στο site μας, αποδέχεστε τη χρήση Cookies από το diastixo.gr, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε.